Závěrem loňského roku jsme pro naše zaměstnance v rámci Dnů zdraví v PPL ve spolupráci s neziskovou organizací Loono zorganizovali webináře zaměřené na prevenci rakoviny prsu a varlat.

V souvislosti s touto iniciativou jsme věnovali částku 100 000 Kč nadačnímu fondu Vita et Futura na podporu péče o ženy s rakovinou prsu. Nadační fond Vita et Futura je nejdéle působící fond pro rozvoj gynekologie a porodnictví v České republice. Byl založen v roce 1991 při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a od té doby pomáhá s osvětou, propagací a rozvojem této oblasti medicíny.

 

Mohlo by vás zajímat

Cesta balíku

30. 11. 2022| Tiskové zprávy

Změna standardních ceníků balíkové přepravy

V souvislosti s aktuálními dopady inflace a zdražováním energií spolu s rekordně nízkou nezaměstnaností a rostoucím tlakem na zvyšování mezd dochází napříč trhem k růstu nákladů. Tyto náklady jsme nuceni promítnout i do našich cen.