Závěrem loňského roku jsme pro naše zaměstnance v rámci Dnů zdraví v PPL ve spolupráci s neziskovou organizací Loono zorganizovali webináře zaměřené na prevenci rakoviny prsu a varlat.

V souvislosti s touto iniciativou jsme věnovali částku 100 000 Kč nadačnímu fondu Vita et Futura na podporu péče o ženy s rakovinou prsu. Nadační fond Vita et Futura je nejdéle působící fond pro rozvoj gynekologie a porodnictví v České republice. Byl založen v roce 1991 při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a od té doby pomáhá s osvětou, propagací a rozvojem této oblasti medicíny.

 

Mohlo by vás zajímat

Změna v poštovních podmínkách | PPL CZ

30. 11. 2023| Novinky

Aktualizace dokumentů spojených s poštovními podmínkami

Rádi bychom vás informovali o úpravě Všeobecných podmínek doručování zásilek, Produktových podmínek, Reklamačního řádu a dalších vybraných dokumentů spojených s poštovními podmínkami. Všechny změny budou platné od 2. 1. 2024.