CZCHOWSPC000647

Vnitrostátní balíková přeprava

Dobírka

 • maximální výše doběrečného do 200 000 Kč
Ceník Doběrečného pro balíkovou přepravu v ČR
Výše požadované dobírky v Kč:   Dobírkový poplatek v Kč (bez 21 % DPH):
    1 000,-
35,-
    5 000,- 45,-
  20 000,- 56,-
  50 000,- 86,-
100 000,- 162,-
200 000,- 292,-

Ceník Doběrečného je platný od 1.1.2020 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováné dle platných právních předpisů. 

Podle zákona jsou maximální hotovostní úhrady dobírek od jednoho plátce v jednom kalendářním dni do celkové kumulované výše 270 000 Kč. 

Zvýšená odpovědnost

 • základní odpovědnost do hodnoty 50 000 Kč již v ceně přepravy
Ceník Zvýšené odpovědnosti vnitrostátních balíků
Hodnota zásilky v Kč:Cena v Kč:
od 50 001,-    do   100 000,- 60,-
od 100 001,-  do   250 000,- 300,-
od 250 001,-  do   500 000,- 600,-
Ceník Připojištění je platný od 1.1.2020 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. 

AgeCheck - ověření věku příjemce

Služba pro zákazníky, kteří posílají sortiment u kterého je ze zákona možné doručit zboží pouze osobě starší určitého věku(například tabák, alkohol). Řidič při doručení balíkové zásilky ověří doklad totožnosti příjemce a zboží vydá jen osobě s odpovídajícím věkem.

Ceník služby AgeCheck
Typ služby:Cena služby v Kč:
ověření věku příjemce 15 nebo 18 let 40,-

Ceník je platný od 1.10.2018. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováné dle platných právních předpisů. 

Direct Addressing - přímé doručení do výdejního místa

Služba Direct Addressing nabízí cenové zvýhodnění zásilek doručovaných přímo do jednoho z více než 1.500 výdejních míst PPL Parcelshop, které jsou k dispozici po celé republice.*   

Ceník služby Direct Addressing
Typ služby:Cenové zvýhodnění v Kč:
přímé doručení do výdejního místa -10,-

Ceník je platný od 15.05.2019. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováné dle platných právních předpisů. 

*Pro uplatnění slevy je nutná správná datová výměna.

Palivový příplatek

Změny cen paliv mají za následek měnící se celkové náklady na přepravu, což vede k nutnosti zavádět proměnlivý palivový příplatek, který může podle pohybu cen paliv růst, klesat nebo je možné jej zcela zrušit v souladu s vývojem cen pohonných hmot.

Cena dieselového paliva pro stanovení výše palivového příplatku je určována na základě ceny za 1000 litrů paliva včetně cla a daní pro skupinu zemí EA – 19, kterou zveřejňuje Evropská komise pro energetiku a dopravu ve zpravodaji Oil Bulletin.

Je použit systém s dvouměsíční prodlevou. Například palivový příplatek pro měsíc březen je stanoven na základě dat zvěřejněných poslední týden v lednu. Vyplývá to z termínů zveřejnění dat o okamžitých cenách.

Procentní palivový příplatek je počítán vždy z ceny dopravného.

Aktuální sazbu palivového příplatku pro daný měsíc naleznete zde.

Cena nafty (v eurech za 1000 litrů)
Minimálně                                  Ale méně než                              Palivový příplatek                    
 € 0  € 720  0,00 %
 € 720  € 760  0,50 %
 € 760   € 800  1,00 %
 € 800   € 840   1,50 % 
 € 840   € 880   2,00 %
 € 880  € 920  2,50 %
 € 920   € 960  3,00 %
 € 960  € 1.000   3,50 % 
 € 1.000   € 1.040  4,00 %
 € 1.040  € 1.080  4,50 % 
 € 1.080  € 1.120  5,00 %
 € 1.120  € 1.160  5,50 %
 € 1.160  € 1.200  6,00 %
 € 1.200  € 1.240  6,50 %
 € 1.240  € 1.280  7,00 %
 € 1.280  € 1.320  7,50 %
 € 1.320  € 1.360  8,00 %
 € 1.360  € 1.400  8,50 %
 € 1.400  € 1.440  9,00 %
 € 1.440  € 1.480  9,50 % 
 € 1.480  € 1.520  10,00 %
 € 1.520  € 1.560  10,50 %
 € 1.560  € 1.600  11,00 %

Uvedené sazby palivového příplatku jsou platné od 1.9.2016.

Platba kartou

 • od 18.10.2010 je při úhradě dobírkové zásilky platební kartou účtován poplatek ve výši 1,4 % z celkové hodnoty dobírky
 • tento poplatek nenahrazuje platbu doběrečného, které bude účtováno dle aktuálního ceníku 

Mýtné

 • od 1. 1. 2020 je ke všem zásilkám účtován příplatek 0,99 Kč za 1 kg váhy přepravované zásilky
 • příplatek bude účtován za součet váhy všech zásilek
 • příplatek se týká plošně všech přepravovaných zásilek nezávisle na typu produktu a je účtován automaticky k dopravnému 

Příplatek za atypické zásilky

Od 1. 1. 2020 je ke standardním cenám za přepravu balíkových zásilek uplatňován příplatek na tyto typy zásilek:

Atypická zásilka

 • pokud jakákoli strana zásilky přesáhne maximální povolený rozměr 120x60x60 cm
 • nezabalené pneumatiky na osobní automobil, motocykly
 • zásilky, které není možné třídit na automatické třídící lince, nevhodně zabalené, nepravidelné
 • příplatek 275 Kč za zásilku

.

PPL Balík Max+

Zásilky jsou předávané do paletové platformy pokud rozměr nejdelší strany je více než 200 cm, součet obvodu nejmenší strany a délky je více než 360 cm a váha zásilky je více než 50 kg. 

Více informací o atypických zásilkách se můžete dozvědět zde

Kapacitní příplatek

V obdobích, kdy dochází k dramatickému navýšení přeprav, jsme nuceni přistoupit k opatření ve formě kapacitního příplatku na balíkové zásilky překračující stanovený denní limit podeje.

Tento příplatek není uplatňován plošně. Je se zákazníky konzultován individuálně. 

Více informací naleznete zde

2114
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování