PŘEHLED NOVÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI PPL

 

Aktualizace k 3. lednu 2022

V sobotu 25. prosince ve 23:59 hodin přestal na území České republiky platit vládou vyhlášený nouzový stav.

Nové nařízení vlády, které bude v platnosti od 17. ledna. Firmy budou povinně testovat zaměstnance.

V přepravní společnosti PPL probíhá provoz bez omezení, stále pravidelně provádíme antigenní testy při vstupu na pracoviště a dodržujeme striktní preventivní a hygienická opatření až do odvolání. 

Níže si můžete přečíst všechna opatření, která momentálně platí v PPL.

Přejeme vám silné nervy a pevné zdraví,

Váš tým PPL

 

Aktualizace k 26. listopadu 2021

Vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dní s platností od půlnoci ze čtvrtka na pátek. Platit bude do 25. prosince do 23:59 hodin.

Provoz přepravní společnosti PPL stále probíhá bez omezení. Avšak stále dodržujeme striktní preventivní a hygienická opatření. V souvislosti s vládním opatřením ze dne 19. 11 budeme v PPL plošně testovat všechny zaměstnance a spolupracovníky antigenními testy až do odvolání. 

Níže si můžete přečíst všechna opatření, která momentálně platí v PPL.

Děkujeme za spolupráci. 

Váš tým PPL

 

Aktualizace k 5. listopadu 2021

Jako Společnost PPL CZ s.r.o vás chceme ujistit, že vás stále budeme informovat o aktuálních informacích souvisejících s probíhající coronavirovou pandemii v rámci naší společnosti. 

Zdraví našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě, a proto společnost PPL respektuje nařízení vlády a jsme nuceni dlouhodobě dbát na dodržování preventivních a hygienických opatření.

Snažíme se pro všechny udělat maximum k tomu, aby bylo doručení s námi co nejbezpečnější a probíhalo hladce.

Více aktuálních informací se dozvíte v sekcích níže.

Přejeme vám pevné zdraví a věříme, že celou situaci společně zvládneme.

Váš tým PPL

 

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE


Pokud vaše zásilka směřuje na adresu, kde se v následujících dnech nebudete vyskytovat, prosíme, zkontrolujte na www.ppl.cz ve Sledování zásilky, zda je zásilka předána k přepravě PPL. Poté na www.pplbalik.cz zadejte novou adresu doručení (PIN naleznete v emailu). Upozorňujeme, že pokud je již zásilka na rozvozu, není už možné adresu změnit a zásilka může být doručena na PPL Parcelshop nebo do Parcelboxu.

Žádáme všechny příjemce, aby při kontaktu s naším řidičem či obsluhou PPL Parcelshopu měli zakrytý nos a ústa respirátorem FFP2/KN95, měli vydezinfikované či umyté ruce a dodržovali doporučený odstup. Pokud očekáváte zásilku na dobírku, využívejte primárně platbu kartou. Pokud jste v karanténě nebo izolaci, informujte o této skutečnosti řidiče předem.

 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Po zkušenosti z minulých lockdownů se i nyní dá očekávat nárůst zájmu v segmentu 
e-commerce. S tím tak samozřejmě souvisí i nárůst zájmu o služby přepravních společností.

•  Chceme vás ujistit, že celá naše PPL přepravní síť je provozuschopná a děláme maximum pro to, aby vaše zásilky byly přepraveny v pořádku a včas. 

•  Doručení zásilek do výdejních míst, tzv. Parcelshopů nebo Parcelboxů není přerušeno.

•  Momentálně se nacházíme na startu vánoční sezóny a rádi bychom společnými silami i nadále zachovali dobrou kvalitu našich služeb.

Pomoci nám můžete následovně:

  1. Pokud očekáváte větší objemy odesílaných zásilek (nad 30 % běžného objemu), prosím informujte nás o tom předem.
  2. Rozložte počty odesílaných zásilek rovnoměrně do jednotlivých dnů (pondělí-pátek).
  3. Informujte příjemce zásilek, že může docházet ke zpoždění v doručení.
  4. Předávejte nám kompletní údaje k zásilkám (zejména e-maily a současně telefonní čísla), abychom mohli s příjemci efektivně komunikovat.
  5. Nezapomeňte si pravidelně stahovat aktuální síť PPL Parcelshopů a Parcelboxů.

Snažíme se respektovat všechna preventivní opatření vaše i vašich klientů a vyjít maximálně vstříc ve vašich požadavcích. Pokud z nějakého důvodu nedokážeme přes veškerou snahu vyhovět, řidič vás informuje o uložení zásilky/zásilek na depu, kde budou po vypršení standardní úložní doby vráceny odesílateli.


INFORMACE PRO PARCELSHOPY

•  Pokud provozujete Parcelshop a máte-li nějaké dotazy, kontaktujte IT Help. Ochotně vám poradí.

•  Doporučujeme využívat náš leták k informování zákazníků.  

Připomínáme oboustranně platná pravidla při předávce zásilek mezi našimi řidiči a obsluhou PPL Parcelshopu:

  1. Partner i řidič skenují zásilky v provozovně samostatně (nikoliv spolu).
  2. Nadále vždy žádejte po řidiči QR kód a po příjemci PIN.
  3. Řidič se nemusí podepisovat obsluze PPL Parcelshopu do mobilní aplikace, stejně tak jako obsluha jemu - oba si poznamenají pouze jméno druhé strany.
  4. Udržujte mezi sebou vždy minimálně dvoumetrový odstup.
  5. Předávejte řidiči hotovost za vybrané dobírky ideálně v obálce.

 

MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA

V oblasti mezinárodní přepravy nyní žádná další nová omezení neevidujeme.  I nadále platí ale kontroly na hranicích s Německem.

 

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA V PPL V RÁMCI PANDEMIE COVID-19:

 

•  Stále v maximální míře dbáme na prevenci a hygienu.

•  V souvislosti s minimalizací rizik jsme zrušili osobní odběry a podeje na všech páteřních depech PPL.

•  Preferujeme bezkontaktní platby.

•  V odůvodněných případech zaměstnancům PPL zpětně proplácíme i opakovaný test na COVID-19. 

•  Naše HR oddělení poskytuje všem pracovníkům důkladný informační support.

Ochrana dýchacích cest:

•  Respirátory FFP2/KN95 jsou povinné ve všech vnitřních prostorech v PPL s výjimkou pracovníků s vysokou fyzickou zátěží: tedy manipulanti a koordinátor skladu přidělený na pozici manipulant (ti jsou povinni nosit chirurgické roušky, v případě zájmu respirátory) 

Kanceláře a depa:

•  Bude probíhat dezinfekce pracovišť (depa, kanceláře) min. 2x týdně

•  Dbáme na to, aby pracovníci před vstupem na pracoviště PPL  používali desinfekční prostředky, na depa byly instalovány měřiče CO2.

Testování:

•   V případě potvrzení přenosu Covid-19 mezi min. 2 pracovníky na depu dochází k preventivnímu hromadnému testování.

•  Naši zaměstnanci jsou pravidelně, preventivně testováni proti COVID-19 antigenním testem a v kritických depech využíváme PCR testy

Návštěvy:

•  Návštěvy dep jsou zakázány do odvolání. Výjimky jen se souhlasem Provozního ředitele a pouze s dodržováním pravidel PPL a platných nařízení vlády .

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ – BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ

 

Na našich pracovištích dodržujeme řadu opatření. Zvýšili jsme intenzitu úklidu a desinfekce nad rámec běžného standardu. U centrálního překladiště a všech našich provozů probíhá každý týden min. ozonová dezinfekce. Na místech, kde nelze bezpečný rozestup dodržet, jsme instalovali plexisklové přepážky. V našich areálech je nutné zakrytí úst a nosu vhodnou ochranou, stejně jako povinná desinfekce rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů.

Většinu osobních schůzek jsme přesunuli on-line, zahraniční cesty jsou zakázány a u kancelářských pozic využíváme home-office. Při nástupu směny na pracoviště všem měříme teplotu. Navýšili jsme počet svozových autobusů.

V neposlední řadě pak využíváme různé komunikační kanály a tiskneme informační letáky k informování pracovníků, zákazníků i partnerů o aktuálních nařízeních vlády a zavedených opatřeních v rámci PPL. Pracujeme na přípravě možných scénářů v případě zhoršení situace, abychom byli maximálně připraveni. Dodržujeme veškerá doporučení státních orgánů a mateřské společnosti Deutsche Post DHL.

Buďme k sobě ohleduplní, my maximálně myslíme na vaši bezpečnost, vy prosím myslete na bezpečnost našich pracovníků. Děkujeme!

 

Váš tým PPL