CZCHOWSPC000647

Mezinárodní balíková přeprava

Dobírka Slovensko

 • maximální výše doběrečného do 80 000 Kč
 • nelze zasílat zásilky na sdruženou dobírku (tj. soubor zásilek s nulovou dobírkovou hodnotou doprovázející jednu zásilku s nenulovou hodnotou od jednoho odesílatele k jednomu příjemci)
 • možnost deklarování v CZK i EUR
 • vybrané EUR můžeme odvádět na jakýkoliv eurový účet vedený v zemích, které podporují SEPA platby. Jejich seznam naleznete zde.

Aktuální kurz EUR k dnešnímu dni naleznete zde. 

Pro přepočet doběrečného používáme kurz ČSOB DEVIZY/NÁKUP, který je platný ke dni svozu zásilky.

Historii kurzovního lístku naleznete zde.

 

Ceník doběrečného pro Slovensko
      Výše požadované dobírky v Kč do:                Dobírkový poplatek v Kč:          
  1 000,-   59,-
  5 000,-   76,-
20 000,-   92,-
50 000,- 130,-
80 000,- 227,-

Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

 Dobírka Polsko

 

 • maximální výše doběrečného do 40 000 Kč
 • možnost deklarování v PLN*

 

Ceník doběrečného pro Polsko
Výše požadované dobírky v Kč do:
Dobírkový poplatek v Kč:
1 000,- 76,-
5 000,- 86,-
20 000,- 103,-
40 000,- 119,-

Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

*Pro deklaraci dobírky v PLN je nutné mít zřízen účet u polské banky. 

 Připojištění zásilek

 

 • pojištění do hodnoty 100 000 Kč již v ceně přepravy

 

Ceník připojištění mezinárodních balíků
Hodnota zásilky v Kč:Pojistné v Kč:
od 100 001,-   do   250 000,- 336,-
od 250 001,-   do   500 000,- 672,-

Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

Celní odbavení

 • poplatek je účtován automaticky za zprostředkování celního odbavení do zemí mimo EU (tzv. „třetí země“ – Norsko, Švýcarsko)
 • jednorázový poplatek 400 Kč za zásilku
 • tento poplatek není započítán v ceně dopravného

Palivový příplatek

Změny cen paliv mají za následek měnící se celkové náklady na přepravu, což vede k nutnosti zavádět proměnlivý palivový příplatek, který může podle pohybu cen paliv růst, klesat nebo je možné jej zcela zrušit v souladu s vývojem cen pohonných hmot.

Cena dieselového paliva pro stanovení výše palivového příplatku je určována na základě ceny za 1000 litrů paliva včetně cla a daní pro skupinu zemí EA – 19, kterou zveřejňuje Evropská komise pro energetiku a dopravu ve zpravodaji Oil Bulletin.

Je použit systém s dvouměsíční prodlevou. Například palivový příplatek pro měsíc březen je stanoven na základě dat zvěřejněných poslední týden v lednu. Vyplývá to z termínů zveřejnění dat o okamžitých cenách.

Aktuální sazbu palivového příplatku pro daný měsíc naleznete zde.

Cena nafty (v eurech za 1000 litrů)
Minimálně                                    Ale méně než                              Palivový příplatek                  
 € 0  € 720  0,00 %
 € 720  € 760  0,50 %
 € 760   € 800  1,00 %
 € 800   € 840   1,50 % 
 € 840   € 880   2,00 %
 € 880  € 920  2,50 %
 € 920   € 960  3,00 %
 € 960  € 1.000   3,50 % 
 € 1.000   € 1.040  4,00 %
 € 1.040  € 1.080  4,50 % 
 € 1.080  € 1.120  5,00 %
 € 1.120  € 1.160  5,50 %
 € 1.160  € 1.200  6,00 %
 € 1.200  € 1.240  6,50 %
 € 1.240  € 1.280  7,00 %
 € 1.280  € 1.320  7,50 %
 € 1.320  € 1.360  8,00 %
 € 1.360  € 1.400  8,50 %
 € 1.400  € 1.440  9,00 %
 € 1.440  € 1.480  9,50 % 
 € 1.480  € 1.520  10,00 %
 € 1.520  € 1.560  10,50 %
 € 1.560  € 1.600  11,00 %

Uvedené sazby palivového příplatku jsou platné od 1.9.2016.

Sazby palivového příplatku platné do 31.8.2016 naleznete zde.

Platba kartou

 • od 19.3.2015  je při úhradě dobírkové zásilky platební kartou účtován poplatek ve výši 1,4 % z celkové hodnoty dobírky
 • tento poplatek nenahrazuje platbu doběrečného, které bude účtováno dle aktuálního ceníku 

Mýtné

Pro produkty: PPL PARCEL BUSINESS EUROPE, PPL PARCEL CONNECT

 • od 1. 1. 2020 je ke všem zásilkám účtován příplatek 0,99 Kč za každý 1 kg váhy přepravované zásilky
 • příplatek bude účtován za součet váhy všech zásilek
 • příplatek se týká plošně všech přepravovaných zásilek nezávisle na typu produktu a je účtován automaticky k dopravnému

 Pro Slovensko navíc:

 • od 1. 2. 2010 je ke všem zásilkám účtován příplatek 0,47 Kč za každý 1 kg váhy přepravované zásilky
 • příplatek bude účtován za součet váhy všech zásilek
 • příplatek se týká plošně všech přepravovaných zásilek nezávisle na typu produktu a je účtován automaticky k dopravnému

Písemné potvrzení o doručení - POD

Pro exportní zásilky (neplatí pro Slovensko a Německo) při žádosti o potvrzení o doručení (kopie potvrzení o doručení), zaslané emailem, faxem nebo poštou, účtujeme příplatek ve výši 300 Kč za každé potvrzení.

Nadrozměrné zásilky 

Pro produkty: PPL PARCEL BUSINESS EUROPE

 • od 1. 2. 2018 bude uplatňován poplatek 2 200 Kč (bez DPH) na zásilky, které:

                -          překročí rozměr nad 120 cm

                -          překročí objemovou hmotnost nad 70 kg (výpočet objemové hmotnosti: délka x šířka x výška (cm)/5000 = objemová hmotnost (kg))

Obtížně manipulovatelné, nestohovatelné zásilky

Pro produkty: PPL PARCEL BUSINESS EUROPE

 • od 1. 2. 2018 bude uplatňován poplatek 4 000 Kč (bez DPH) na zásilky, které budou vyhodnoceny jako obtížně manipulovatelné. Přesný popis, jak zásilku zabalit naleznete zde.

Změna adresy v průběhu přepravy

Pro produkty: PPL PARCEL BUSINESS EUROPE

 • od 1. 1. 2016 bude uplatňován poplatek 300 Kč (bez DPH) na zásilky, kdy odesílatel nebo příjemce v průběhu přepravy požádá o změnu/úpravu adresy doručení. Tento poplatek bude účtován odesílateli.
1915
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování