Celkem jsme v PPL nachodili i najezdili 31 000 km a ušetřili více než 3 300 kg oxidu uhličitého (ve srovnání se stejnou vzdáleností překonanou autem). Pevně doufáme, že nám nové návyky zůstanou i nadále.


Do práce na kole, pěšky nebo poklusem

Tak zní motto Květnové výzvy, kterou spolek AutoMat již třináct let motivuje obyvatele a obyvatelky Česka, aby se po dobu jednoho měsíce přepravovali na vlastní pohon. Do letošní akce se zapojilo přes 25 600 lidí. Z PPL se do výzvy do práce na kole přihlásilo celkem 24 týmů. Rekordmanem se stal náš kolega Přemysl Gloga, který za celý měsíc zdolal úctihodných 2 020 kilometrů.


Ani naši chodci a chodkyně se nešetřili

Letos jsme soutěžili v počtu nachozených kilometrů nikoliv kroků, jako tomu bylo v předešlých letech. Z celkového počtu 20 účastníků, kteří dohromady nachodili 5 176,2 km, se nejlepší chodkyní stala kolegyně Magdalena Hanáčková, která pěšky zdolala 439,3 km.


Vítězům gratulujeme! Všem účastníkům děkujeme, že se do Květnové výzvy přidali, udělali něco pro své zdraví a šetřili životní prostředí.

Mohlo by vás zajímat

Změna v poštovních podmínkách | PPL CZ

30. 11. 2023| Novinky

Aktualizace dokumentů spojených s poštovními podmínkami

Rádi bychom vás informovali o úpravě Všeobecných podmínek doručování zásilek, Produktových podmínek, Reklamačního řádu a dalších vybraných dokumentů spojených s poštovními podmínkami. Všechny změny budou platné od 2. 1. 2024.