CZCHOWSPC000645

Kontakt


Reklamační formulář
Zákazník (firma uplatňující reklamaci)
E-mail
Kontakt (telefon, fax)
IČO
Číslo reklamované zásilky
Datum odeslání zásilky
Datum doručení zásilky
Zásilka nebyla doručena
Příjemce-adresa
Kontakt (Při ohlášení poškození zásilky a jejího obsahu - NUTNÉ VYPLNIT.)
Připomínky
Fotodokumentace, 1 MB na soubor. 0.0 MB / 4 MB


Uplatňování reklamace se řídí dle bodu XIV. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce obsaženém v Obchodních podmínkách PPL.

Odeslat