CZCHOWSPC000646

Ochrana soukromí & cookies

Na této stránce najdete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky PPL a prohlášení o závazku PPL chránit soukromí uživatelů na svých webových stránkách.

Podmínky používání webové stránky

Tato webová stránka je spravována DHL Logistics (Switzerland) Ltd a přidruženými společnostmi ("DHL"). DHL si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů. Politika ochrany osobních údajů (dále jen "Politika") stanoví druh informací, které shromažďujeme prostřednictvím našich internetových stránek (dále jen "stránky"), a jak je používáme.

Tato Politika se vztahuje na používání osobních údajů a údajů o zásilce shromážděných prostřednictvím těchto stránek, tedy údajů, které se týkají identifikovatelného jednotlivce, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla ("informace o zákazníkovi" nebo "údaje") a informacemi souvisejícími se zásilkou (" informace o zásilce" nebo "údaje").

Zachování soukromí & cookies

Jak spravovat cookies

DHL činí všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů proti jejich ztrátě nebo zneužití. Například Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném pracovním prostředí bez přístupu veřejnosti. V některých případech jsou Vaše osobní údaje šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) během přenosu. To znamená, že se používá schválený šifrovací postup pro komunikaci mezi počítačem a servery DHL, pokud Váš prohlížeč podporuje SSL.

Pokud byste chtěli kontaktovat DHL e-mailem, chtěli bychom poukázat na to, že důvěrnost předaných informací nelze zaručit. Obsah e-mailových zpráv mohou číst třetí strany. Proto doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Bezpečnost

Informace, které nám dáte pro poskytování, objednávání nebo přijímání služeb (např. elektronický záznam podpisu příjemce, AWB čísla, adresy atd), budou zaznamenány DHL a budou použity výhradně pro účely poskytování DHL služeb. DHL neshromažďuje a nezpracovává informace o zákaznících nebo zásilkách s výjimkou případů, kdy jsou výslovně, dobrovolně a vědomě poskytnuty. Zajišťujeme soulad s nejmodernějšími bezpečnostními standardy a dodržujeme místní nebo mezinárodní standardy pravidel na ochranu údajů.

Všechny počítače při připojení na internet automaticky dostanou IP adresu. DHL nahraje Vaši IP adresu a může to použít pro administrativní, bezpečnostní a statistické účely.

DHL si vyhrazuje právo na změnu politiky ochrany osobních údajů kdykoliv bez předchozího upozornění. Prosíme pravidelně kontrolujete zda nedošlo ke změnám této politiky. Používáním těchto DHL webových stránek souhlasíte s touto politikou.

Pro obecné dotazy se obraťte na náš hlavní kontakt. S otázkami ohledně ochrany osobních údajů zašlete e-mail na adresu communicationsch@dhl.com.

Využití a předávání osobních údajů

Používáme sledovací software s cílem určit, kolik uživatelů navštíví naše stránky a jak často. Nepoužíváme tento software pro sběr individuálních osobních údajů nebo individuálních IP adres. Tyto údaje se používají výhradně v anonymní a souhrnné podobě pro statistické účely a pro vývoj webových stránek.

Využití webového sledování

"Cookies"jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se Vašeho počítače a Vás, uživatele, zatímco jste na nějaké z našich webových stránek. Cookies pomáhají určit, jak často jsou naše internetové stránky navštěvovány i počet uživatelů. A pomáhají nám konfigurovat naše nabídky tak, aby pro Vás byly maximálně pohodlné a efektivní.

Na jedné straně používáme to, co se nazývá "cookies relace", ty se ukládají výhradně na dobu trvání Vaší návštěvy některé z našich stránek. Na druhé straně používáme "trvalé cookies" pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují naše stránky. Účelem použití cookies je umožnění nabídnout Vám optimální, návod jakož i "rozpoznat" Vás a nabídnout Vám (co nejvíce) diverzifikované internetové stránky a nový obsah během opakovaného použití.

Obecně platí, že nevytváříme individuální profil Vašich online aktivit. Obsah trvalého cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, atd., nejsou uloženy na většině našich stránek.

Existují tři výjimky:

1. Eloqua Tracking Cookie

Obsah tohoto trvalého cookie je omezen na identifikační číslo a je obecně používán přesně stejným způsobem jako všechny naše ostatní trvalé cookies. Nicméně pokud kontaktujete DHL pomocí určitých online formulářů v oblasti Logistika, Vaše e-mailová adresa je přidána do cookie a vytvoří individuální profil Vašich online aktivit. Tytéž kontaktní formuláře Vám také dávají možnost přihlásit se k zasílání marketingových novinek. Vaše svolení nám dává možnost poskytnout Vám personalizovaný obsah, nabídky nebo propagační akce, které by Vás mohly zajímat.

Pokud se rozhodnete neregistrovat se pro marketingové novinky, nebudete v budoucnu kontaktováni a Vaše e-mailová adresa bude použita pouze důvěrně a interně DHL k pochopení Vašich individuálních online aktivit. To znamená, že stále můžeme poskytovat nový a vylepšený obsah stránek, aby vyhovoval Vašim specifickým potřebám.

Případně pro zamezení sledování souborem Eloqua napříč všemi stránkami (nebo změnu nastavení, pokud jste se dříve odhlásili), můžete tak učinit v "Jak spravovat soubory cookies" níže.

2. MediaMind Tracking Cookies

Toto trvalé cookie shromažďuje Vaše IP adresy a používá je k poskytnutí zeměpisných údajů, které DHL pomáhají vést reklamní kampaně. Cookies jsou kompletně zašifrovány a neshromažďují žádné jiné osobní údaje, takže IP adresa nemůže být spojena s osobními údaji a není sdílena s třetími stranami. IP adresa je uložena bezpečně a DHL ji používá jen důvěrně a interně k souhrnné zprávě. Cookies vyprší po 30 dnech.

Pro odhlášení se z MediaMind sledování napříč všemi webovými stránkami klikněte na MediaMind-Out.

Pokud jste se dříve odhlásili a chtěli byste to změnit, klikněte na MediaMind Opt-In.

3. Google Analytics Cookies

Tyto cookies používají Vaši IP adresu k rozpoznání, ale neidentifikují Vás jako jednotlivce. Jinými slovy, informace jsou shromažďovány v anonymní formě. Cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše lokální stránky a používají tyto informace k sestavení zpráv, které slouží ke zlepšování těchto stránek.

Pro zamezení sledování stranou Google Analytics napříč všemi stránkami navštivte:

Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Odmítnutí záruk

V rozsahu povoleném zákonem nebudou DHL, jeho přidružené společnosti, poskytovatelé licence nebo třetí strany zmíněné na stránkách DHL zodpovědné za žádné náhodné, nepřímé, exemplární, represivní a následné škody, ušlý zisk nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo přerušení činnosti plynoucí z použití nebo nemožnosti použití webových stránek DHL a DHL systémů, služeb, obsahu nebo informací, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktní či jiné právní teorie, a zda je či není DHL upozorněna na možnost vzniku takových škod. Bez omezení výše uvedeného a v rozsahu povoleném rozhodným právem souhlasíte s tím, že v žádném případě celková odpovědnost DHL za případné škody (přímé nebo jiné) nebo ztrátu, bez ohledu na formu žaloby či nároku, ať již v spouvisloti se smlouvou, deliktem nebo jinak, nepřekročí 10 000 EUR. V rozsahu dovoleném zákonem jsou napravné prostředky uvedené v těchto podmínkách pro Vás exkluzivní a jsou omezeny na ty, které jsou tu výslovně stanoveny.