CZCHOWSPC000647

Změna produktového portfolia od 2. 1. 2020

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat o změnách produktového portfolia, které vstoupí v platnost dne 2. 1. 2020. Konkrétně dojde k úpravě dokumentu Produktové podmínky článek 7. Firemní paleta a článek 8. Soukromá paleta.

Důvodem této změny jsou organizační změny v rámci koncernu DP DHL, jejichž součástí je prodej produktu vnitrostátní paletové přepravy společností PPL CZ společnosti DHL Freight CZ s.r.o., specifikovaného níže, a tedy ukončení poskytování souvisejících produktů paletové přepravy společností PPL CZ.

 Produktové podmínky platné od 2. 1. 2020 jsou k náhledu zde.

V návaznosti na výše uvedenou změnu prosím věnujte pozornost tomuto důležitému oznámení: PPL CZ s.r.o., IČO 251 94 798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858, coby převodce a obchodní společnost DHL Freight CZ s.r.o., IČO 085 66 330, se sídlem Nádražní 2967/93, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79969, coby nabyvatel, uzavřely Smlouvu o prodeji části obchodního závodu, a to divize paletových přeprav označenou jako „Paletová síť“, „PPL Sprint“, „Sprint“, která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

K uvedenému datu dojde k převodu části jmění obchodní společnosti PPL CZ s.r.o. a s tím souvisejícího portfolia na obchodní společnost DHL Freight CZ s.r.o., včetně převzetí veškerých aktivit divize paletových přeprav.

Služba paletových přeprav bude poskytována obchodní společností DHL Freight CZ s.r.o., která bude od 1. ledna 2020 vykonávat veškeré související aktivity s tím, že obchodní společnost PPL CZ s.r.o. bude poskytovat pouze služby týkající se balíkové přepravy.

Základní údaje o nabyvateli od 1. 1. 2020 jsou:

DHL Freight CZ s.r.o.
Nádražní 2967/93, 702 00 Ostrava
IČ: 08566330
DIČ: CZ08566330
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79969.

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1,140 92 Praha 4.
Číslo účtu:
CZK: 1387714095/2700 IBAN: CZ27 2700 0000 0013 8771 4095 SWIFT: BACXCZPP
EUR: 1387714108/2700 IBAN: CZ64 2700 0000 0013 8771 4108 SWIFT: BACXCZPP
Prosíme o zaregistrování této změny a uvádění nových údajů na veškerých obchodních listinách.
.
Telefonický kontakt: Zákaznický servis DHL Freight: 239 018 222

email: dhlfreight.cz@dhl.com

https://www.logistics.dhl/cz-cs/home/nase-divize/nakladni-doprava/vnitrostatni-paletova-preprava.html

Dovolujeme si vás upozornit, že prozatím zůstává v platnosti váš aktuální způsob objednávání zásilek prostřednictvím aplikací PPL CZ. O postupném přepnutí na aplikace DHL Freight, v průběhu 1. kvartálu 2020, budete včas informováni a instruováni.

Dovolujeme si Vám poděkovat za dosavadní přízeň produktu PPL Paleta a těšíme se na naši další spolupráci.

Děkujeme Vám za pozornost. 

Váš Tým PPL CZ a DHL Freight