CZCHOWS4060

Změna standardních ceníků od 1. 1. 2020

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat o změnách standardních ceníků našich balíkových produktů a služeb, které vstoupí v platnost dne 1. 1. 2020.

Navýšení cen v příštím roce činí v průměru 3,6 %.

Pro tento krok jsme se rozhodli z několika důvodů. Současná situace na pracovním trhu nás ovlivňuje v nedostatku pracovních sil a způsobuje tak tlak na růst mezd zaměstnanců. Vyšší mzdové náklady jsme proto nuceni promítnou i do našich cen. Dále pak neustále investujeme do zkvalitňování našich služeb. Díky rostoucímu počtu zásilek nejen rozšiřujeme kapacitu balíkových dep a technologií, ale rozvíjíme i partnerskou síť výdejních a podacích míst - PPL Parcelshopů. Díky všem těmto krokům se nám v roce 2019 podařilo dosáhnout historického maxima v kvalitě doručení zásilek.

Ceníky balíkových produktů a služeb pro rok 2020 najdete zde

Nově upravujeme také sazbu mýta v důsledku znatelného navýšení zpoplatněných úseků silnic a dálnic od nového roku. Jeho výši naleznete na již zmíněném odkaze.

Pro kalkulaci cen využijte odkazu zde

Změny u paletových produktů

jak jsme vás již informovali, od 1. 1. 2020 dojde k organizačním změnám, jejichž součástí je převod vnitrostátního paletového systému z PPL CZ do odpovědnosti DHL Freight. Tato změna umožní každé z divizí plné soustředění na svůj klíčový tržní segment, což bude mít pozitivní dopad jak na naše zákazníky a zaměstnance, tak na budoucí vývoj skupiny Deutsche Post DHL.

Dovolujeme si vás informovat o změnách všech platných ceníků produktů a služeb, které vstoupí v platnost dne 1. 1. 2020.

Stejně jako u balíkové přepravy zvyšující se ceny vstupních nákladů, přetrvávající nedostatek řidičů, legislativní opatření a nutnost investic do infrastruktury a přepravní sítě jsme nuceni promítnout do finálních cen za přepravu zásilek.

Zvýšení cen nám umožní nabídnout nejen lepší kvalitu poskytovaného servisu, ale také například zkrátit přepravní časy nebo zajistit potřebné kapacity během každoroční hlavní sezóny.

K jakým změnám u paletových ceníků dojde?

Navýšení sazeb dopravného u paletových zásilek Firemní a Soukromá paleta + 5 %
 
Navýšení cen u konkrétních služeb, nové mýtné, naleznete na odkazu níže.

Ceníky paletových produktů a služeb pro rok 2020 najdete zde.

Rádi bychom vám na závěr poděkovali za vaši důvěru v naší dosavadní spolupráci. Věříme, že jsme navýšení cen stanovili optimálně vůči rostoucím nákladům a tento krok nám i nadále umožní zachovat kvalitu našich služeb na vysoké úrovni.

Váš Tým PPL