CZCHOWS4060

24. 2. 2017

Vyjádření PPL CZ k EET

Vážení zákazníci,

v posledních dnech jsme zaznamenali zvýšený počet vašich dotazů v souvislosti s druhou fází elektronické evidence tržeb (EET) a službou PPL dobírka.

Tento týden byl ze strany Finanční správy vydána pomůcka, kterou je možno najít zde a která nad rámec již dříve vydané metodiky zde popisuje výkladové přístupy ohledně aplikace EET ve vztahu mezi dopravcem a E-shopem. V této pomůcce jsou popsány tři možné modely inkasování částek a podle nich se odvozují povinnosti poplatníků v systému EET.

Služba PPL dobírka spadá do třetího z nastíněných modelů. Mezi společností PPL a E-shopem není vztah, který by byl založen na bázi přímého či nepřímého zastoupení, PPL zastává roli tzv. „prostředníka“, který realizuje inkasní úkon pro poplatníka - E-shop.

Společnost PPL poplatníkovi (E-shopu) následně poukazuje vybranou dobírkovou částku výhradně bankovním převodem na bankovní účet, případně o dobírkovou částku sníží odměnu za poskytnuté zasílatelské služby formou zápočtu pohledávek.

Z hlediska okamžiku realizace tržby je platba uskutečněna v návaznosti na ustanovení § 18 zákona o evidenci tržeb v okamžiku jejího přijetí E-shopem od společnosti PPL. Případné posouzení splnění formálních znaků evidované tržby tedy bude nutné činit k tomuto okamžiku a ve vztahu k této platbě, nikoli ve vztahu k předchozím inkasním úkonům.

Poukázání vybrané dobírkové částky výhradně bankovním převodem na bankovní účet nebo zápočtem nesplňuje formální náležitosti pro evidovanou platbu dle ustanovení § 5 zákona o evidenci tržeb. Proto poplatník nebude povinen takové platby evidovat (nejsou splněny formální znaky evidované tržby) a ani společnost PPL nebude povinna tyto platby evidovat pro E-shop v jeho zastoupení.

 

Váš tým  PPL

 

Upozornění:

Posouzení povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb je věcí a odpovědností každého poplatníka - e-shopu. Společnost PPL v tomto ohledu není v pozici, aby dávala jakýkoli závazný ani doporučující výklad právních předpisů. 

1554
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování