CZCHOWS4060

Dokumenty zpět

  • využití při potřebě odesílatele nechat si příjemcem potvrdit a zaslat zpět dokumenty, které se vztahují k zásilce (např. dodací list)
  • možnost doručení na Vámi vybranou adresu
  • cena kalkulována individuálně na základě požadavků zákazníka – pro více informací kontaktujte své regionální depo

Podmínky přepravy:

  • zásilka musí být označená speciální etiketou určenou pro Dokumenty zpět, tím je zajištěno, že doručující řidič bude vyžadovat potvrzené dokumenty
  • k zásilce musí být přiložena obálka s etiketou pro doručení zpět (s předepsanou adresou odesílatele jako příjemce). V žádném případě není možné označit zásilku jinou etiketou
  • obálka musí být umístěna tak, aby etiketa pro zpětné doručení nebyla viditelná

 

Etiketa Dokumenty zpět

1525
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování