CZCHOWSPC000645

Vnitrostátní paletová přeprava

Dobírka

 • maximální výše doběrečného do 200 000 Kč
Ceník Doběrečného pro paletovou přepravu v ČR
Výše požadované dobírky v Kč do:Dobírkový poplatek v Kč:
    1 000,-   32,-
    5 000,-   42,-
  20 000,-   52,-
  50 000,-   80,-
100 000,- 150,-
200 000,- 270,-

Ceník Doběrečného je platný od 1.1.2012 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

Podle zákona jsou maximální hotovostní úhrady dobírek od jednoho plátce v jednom kalendářním dni do celkové kumulované výše 270 000 Kč.

Výnos do patra s pomocí příjemce

 • maximální hmotnost celé zásilky 80 kg
 • maximální hmotnost jednoho kusu v zásilce je 50 kg
 • příjemce poskytne přiměřenou pomoc při výnosu
 • cena výnosu do patra 200 Kč

Zpětný odběr elektrozařízení

 • odvoz vždy realizován do sběrného dvora
 • cena odvozu do sběrného dvora 300 Kč

Pozdní svoz

 • svoz zásilek v pozdních hodinách, tj. od 17:00 hod.
 • cena kalkulována individuálně na základě požadavků zákazníka

Skladné

 • účtováno automaticky pokud je zásilka uložena v terminálu déle než 3 pracovní dny
Ceník Skladného
Hmotnost zásilky do:*Cena v Kč za zásilku:
   300 kg   40,-
   500 kg   80,-
1 000 kg  120,-
3 000 kg  160,-
Ceník pro Skladné je platný od 1. 6. 2009 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

*včetně volumetrického přepočtu

Třetí pokus o doručení zásilky

 • dva pokusy o doručení zdarma v rámci přepravného, třetí pokus za poplatek dle níže uvedeného ceníku
Ceník Třetího pokusu o doručení
Hmotnost zásilky do:*Cena v Kč za zásilku:
   300 kg 130,-
   500 kg 195,-
1 000 kg 260,-
3 000 kg 325,-
Ceník pro Třetí pokus o doručení zásilky je platný od 1. 6. 2009 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

*včetně volumetrického přepočtu

Palivový příplatek

Změny cen paliv mají za následek měnící se celkové náklady na přepravu, což vede k nutnosti zavádět proměnlivý palivový příplatek, který může podle pohybu cen paliv růst, klesat nebo je možné jej zcela zrušit v souladu s vývojem cen pohonných hmot.

Cena dieselového paliva pro stanovení výše palivového příplatku je určována na základě ceny za 1000 litrů paliva včetně cla a daní pro skupinu zemí EA – 19, kterou zveřejňuje Evropská komise pro energetiku a dopravu ve zpravodaji Oil Bulletin.

Je použit systém s dvouměsíční prodlevou. Například palivový příplatek pro měsíc březen je stanoven na základě dat zvěřejněných poslední týden v lednu. Vyplývá to z termínů zveřejnění dat o okamžitých cenách.

Aktuální sazbu palivového příplatku pro daný měsíc naleznete zde.

Cena nafty (v eurech za 1000 litrů)
Minimálně                                    Ale méně než                            Palivový příplatek                  
 € 0  € 720  0,00 %
 € 720  € 760  0,50 %
 € 760   € 800  1,00 %
 € 800   € 840   1,50 % 
 € 840   € 880   2,00 %
 € 880  € 920  2,50 %
 € 920   € 960  3,00 %
 € 960  € 1.000   3,50 % 
 € 1.000   € 1.040  4,00 %
 € 1.040  € 1.080  4,50 % 
 € 1.080  € 1.120  5,00 %
 € 1.120  € 1.160  5,50 %
 € 1.160  € 1.200  6,00 %
 € 1.200  € 1.240  6,50 %
 € 1.240  € 1.280  7,00 %
 € 1.280  € 1.320  7,50 %
 € 1.320  € 1.360  8,00 %
 € 1.360  € 1.400  8,50 %
 € 1.400  € 1.440  9,00 %
 € 1.440  € 1.480  9,50 % 
 € 1.480  € 1.520  10,00 %
 € 1.520  € 1.560  10,50 %
 € 1.560  € 1.600  11,00 %

Uvedené sazby palivového příplatku jsou platné od 1.9.2016.

Mýtné

 • od 1. 1. 2015 je ke všem zásilkám účtován příplatek 0,49  za 1 kg váhy přepravované zásilky
 • příplatek bude účtován za součet váhy všech zásilek
 • příplatek se týká plošně všech přepravovaných zásilek nezávisle na typu produktu a je účtován automaticky k přepravnému

 

1880
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování