CZCHOWS4060

Škody a reklamace

Zásilka nebyla doručena do 24 hodin, požaduji finanční náhradu

Standardní doba doručení je do 24 hodin od převzetí od odesílatele. Dle našich obchodních podmínek ale není garantována. Pokud tedy zásilka nedorazí do druhého dne od podání zásilky odesílatelem, nemůže příjemce ani odesílatel po naší společnosti požadovat žádné finanční odškodnění či jiné finanční újmy, které by vznikly nedoručení zásilky do 24 hodin.

Jak probíhá předání zásilky řidičem? Mohu kontrolovat obsah zásilky z důvodu možného poškození?

Doručující řidič nemá povinnost, při předání zásilky na adrese doručení čekat, než si příjemce zkontroluje obsah zásilky. Pokud zásilka při doručení vykazuje nějaké známky poškození a je pravděpodobné, že by obsah mohl být poškozen, má příjemce možnost zásilku převzít s výhradou. Pokud příjemce zjistí, že je zásilka poškozena až po převzetí, je povinen toto poškození nahlásit na naší společnost do 3 pracovních dní.

Jaký je postup nahlášení reklamace, když obdržím poškozenou zásilku?

Pokud obdržíte poškozenou zásilku, je potřeba toto poškození na naší společnost nahlásit do 3 pracovních dnů od data předání zásilky. Nahlášení škody můžete provést buď prostřednictvím reklamačního formuláře na našich internetových stránkách v sekci reklamace, telefonicky nebo
emailem. Vždy je potřeba uvést kompletní adresu doručení, telefonický kontakt, číslo reklamované zásilky a co bylo poškozeno, případně obsah zásilky. Následně vás budeme kontaktovat ohledně sepsání zápisu o škodě. Se zásilkou nesmí být manipulováno a to včetně výplní a dalšího obsahu balení do doby, než dojde k dokumentaci škody.

Mám již sepsaný zápis o škodě, zásilku jste si u mě vyzvedli, jaký bude tedy další postup dořešení?

Pokud byl sepsán zápis o škodě a zásilku jsme vyzvedli, bude škodní událost dále řešena a dořešena s odesílatelem této zásilky. Ten z naší strany obdrží vyjádření o řešení dané škody. Příjemce se po sepsání zápisu o škodě obrátí na odesílatele a domluví se s ním na dalším postupu.

Chci reklamovat nedoručení zásilky, ale nemám číslo zásilky. Jak mám tedy postupovat?

Nejdříve prosím zkontaktujte odesílatele, zda zásilku odeslal a pod jakým číslem jí poslal. Následné nahlášení reklamace můžete provést buď prostřednictvím reklamačního formuláře na našich internetových stránkách v sekci reklamace, e-mailem nebo telefonicky.

Pokud Vám odesílatel nesdělil 11ti místné číslo zásilky, začínající jedním z těchto čísel (2; 3; 4; 8; 9), je potřeba nám zaslat nebo sdělit následující informace: IČO odesílatele nebo jeho úplný a přesný název, kompletní adresu doručení, včetně PSČ, tel. kontakt na Vás a pokud byla zásilka na dobírku, její přesnou výši. Tento postup platí i při podání reklamace typu, že zásilka není doručena a vy nesouhlasíte s důvodem nedoručení. Po přijetí Vaší reklamace, bude prověřena na příslušném doručujícím depu a o výsledku Vás budeme informovat.

Chci podat stížnost na doručujícího řidiče, jak mám postupovat?

V tomto případě je dobré nám stížnost zaslat písemně. Obsahem stížnosti by mělo být následující: číslo zásilky, kompletní adresu doručení včetně PSČ, tel. kontakt a popis dané situace. Stížnost můžete zaslat buď prostřednictvím reklamačního formuláře na našich internetových stránkách v sekci reklamace, e-mailem nebo může být v poslední řadě nahlášena i na zákaznické lince. Po přijetí Vaší stížnosti, bude prověřena na příslušném doručujícím depu a o výsledku Vás budeme informovat.

1514
Aktuální počet Parcelshopů
HARMONOGRAM DORUČOVÁNÍ BALÍKŮ
OK