CZCHOWSPC000646

Zpracovatelé osobních údajů pro společnost PPL CZ

PPL CZ s.r.o. nepředává, neprodává, nepřevádí nebo jiným způsobem nerozšiřuje vaše osobní údaje třetím stranám a nebude tak činit ani v budoucnu, ledaže by to vyžadoval právní předpis, účel plnění smlouvy s vámi nebo pokud k takovému předání dáte souhlas.

Společnost PPL CZ s.r.o. využívá pro svou činnost partnery, kterým předává za předpokladu splnění všech požadovaných technických a organizačních opatření některé osobní údaje, které sama legitimně zpracovává. Všichni zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a splňují veškeré požadavky, zejména dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, ale i přísné standardy Deutsche Post DHL stanovené v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

An Post

BT Limited, organizační složka

Comdata Czech a.s.

Deutsche Post AG

Deutsche Post IT Services GmbH

Deutsche Post IT Services GmbH

DHL Automotive s.r.o.

DHL AVIATION NV

DHL Express (Czech Republic) s

DHL Express Portugal, Lda.

DHL Freight (Sweden) AB

DHL Freight GmbH

DHL GBS (UK DGBXSY) Ltd.

DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o.

DHL Global Mail Denmark, Filial AF DHL G

DHL Information Services (Europe) s.r.o.

DHL International GmbH

DHL Paket (Austria) GmbH

DHL Paket GmbH, Niederlassung

DHL Parcel (Belgium) NV

DHL Parcel (Netherlands) B.V.

DHL PARCEL IBERIA, S.L.

DHL PARCEL POLSKA SP. ZO.O.

DHL Parcel Portugal

DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o.

DHL Parcel UK Limited

DHL Solutions GmbH

DHL Solutions k.s.

DHL Supply Chain, s.r.o.

E LINKX a.s.

Gerlach Spol s.r.o.

GTS Systems & Consulting GmbH

Handicap výrobní družstvo invalidů

Konektor Social s.r.o.

Magyar Posta

Management Data Praha spol. s.r.o.

Posti Ltd

PR.Konektor, s.r.o.

salesforce.com EMEA Limited

Soitron s.r.o.

TP+ s.r.o.

Wolfstein s. r. o.

Advokáti

Daňoví a právní poradci

Finanční a účetní poradci

Soudní znalci

Pojišťovny

Společnosti zajišťující vymáhání pohledávek

Dopravci

Osoby poskytující služby výdejních míst, tzv. Parcelshop

Toyota Material Handling CZ, s.r.o.

2071
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování