CZCHOWSPC000647

Společnost PPL podniká v souladu se zákonem

Praha – 15. 06. 2016

Dnes ČTÚ vydal zprávu, že naše společnost musí zaplatit pokutu ve výši 4,2 milionu korun za neoprávněné podnikání v oblasti poštovních služeb.

Obsah zprávy ČTÚ společnost PPL doplňuje o své vyjádření:

Společnost PPL nikdy neposkytovala a neposkytuje poštovní služby. Společnost PPL a její služby tak nepodléhají regulaci poštovních služeb dle poštovního zákona.

V rámci rozhodnutí o udělení pokuty ČTÚ aplikoval nesprávný výklad novely poštovního zákona z roku 2013, která nesprávně implementovala poštovní směrnici Evropského parlamentu. Tato směrnice ukládala členským státům dokončit postupnou liberalizaci poštovního trhu tím, že v případě České republiky došlo ke zrušení monopolu České pošty v poslední oblasti poštovních služeb.

Společnost PPL zásadně nesouhlasí s výkladem a postojem ČTÚ, kdy ČTÚ nutí aplikovat regulaci poštovních služeb na oblast trhu, která byla vždy plně liberalizována.

 Nesprávnost výkladu a postupu ČTÚ potvrdil i Městský soud v Praze svým rozhodnutím v obdobné věci ze dne 29. března 2016, ve kterém odmítl nucenou aplikaci regulace poštovního zákona na poskytovatele zásilkových služeb a uvedl:

"Poštovní trh má být tedy otevřen konkurenci, tedy osobám, které výslovně chtějí v odvětví poštovních služeb podnikat. Má-li být trh otevřen, pak výlučně těm, kdo konkurovat na poštovním trhu chtějí, ze směrnice rozhodně nevyplývá, že by měla být násilně vnucena povinnost konkurovat dosavadním monopolním provozovatelům poštovních služeb subjektům, které poštovní služby poskytovat nechtějí a podnikají v jiných oblastech, resp. využívají jiných zákonem aprobovaných smluvních typů. Pokud zákonodárce otevřel poštovní trh ostatním subjektům, rozhodně nenastala povinnost osob podnikajících v oblasti zasílatelství nadále podnikat v oblasti poštovních služeb.

Společnost PPL se bude proti rozhodnutí ČTÚ bránit všemi dostupnými právními prostředky. Za tím účelem již 20. května 2016 podala správní žalobu proti rozhodnutí ČTÚ o udělení pokuty s cílem, aby Městský soud v Praze rozhodl o zrušení rozhodnutí o udělení pokuty a vrácení zaplacené pokuty. Společnost PPL je pevně přesvědčena, že nezávislý soud jí v tomto sporu dá plně za pravdu.

Společnost PPL poskytuje své služby a podniká v souladu se všemi právními předpisy.

2071
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování