CZCHOWSPC000647

V jakém případě může mou zásilku převzít jiná osoba?

V případě zásilky PPL Parcel CZ Business doručovaných na firemní adresu, může zásilku převzít jakákoliv osoba z dané společnosti. 

V případě zásilky PPL Parcel CZ Private lze zásilku předat jakékoliv fyzické osobě, která se zdržuje na adrese doručení a která prokáže svou totožnost a potvrdí převzetí zásilky svým podpisem. 

2114
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování