CZCHOWSPC000645

O novele poštovního zákona

Trochu ve stínu mediálně zajímavých kauz typu „reality show VV u soudu“ prochází parlamentem novela poštovního zákona, jejímž cílem je plně liberalizovaný poštovní trh. Většina firem z oblasti logistiky nevěnuje tomuto tématu pozornost, ačkoli by měla. Vládní návrh zákona, který prošel v minulém roce do druhého čtení, je totiž mírně řečeno nešťastný. Podle tohoto návrhu každý subjekt, který přepravuje jakékoli balíkové zásilky do 10 kg, poskytuje poštovní služby. Vůbec se neberou v potaz zásadní přidané hodnoty, které odlišují expresní přepravu od prostého dodání poštovního balíku.


Pod rouškou norem EU, ve jménu liberalizace trhu, je v ČR navrženo něco, co záměru Evropské unie zcela jistě neodpovídá. Pod tvrdou regulaci se má dostat odvětví doposud zcela tržně a bezproblémově fungujících balíkových, expresních a pravděpodobně veškerých logistických firem.


Co bude v praxi vládní návrh novely znamenat? Každý subjekt (balíkové služby, mezinárodní express, spedice, poskytovatele komplexních logistických řešení) bude muset pro zásilky do 10 kg uzavřít se svými zákazníky poštovní smlouvu na základě poštovních podmínek. Na tyto zásilky bude povinen vést oddělené účetnictví, bude je reportovat regulačnímu orgánu.


Absolutně si nedovedu představit, jak mám vysvětlit klientovi, že balík s hmotností 9,9 kg mu přepravíme v režimu poštovních služeb a balík s hmotností 10,1 kg potom standardně podle zasilatelské smlouvy. Nevím co sdělit klientům, kteří s hmotností ve svých systémech nepočítají. Oni v podstatě nebudou vědět, podle jaké smlouvy s námi přepravu realizují! Pomíjím to, že naše společnosti budou muset vynaložit desítky milionů do úprav provozních a účetních systémů, které zajistí oddělené účtování o těchto zásilkách.


Součástí novely je i vznik tzv. kompenzačního fondu pro vypořádání ztrát poskytovatele základních poštovních služeb, kterým velmi pravděpodobně v ČR bude Česká pošta. Ta ztrátou monopolu na dopisy do 50 g přijde o značnou část tržeb a naopak bude povinována poskytovat tyto služby celoplošně i tam, kde to není úplně ekonomické. Vykázanou ztrátu by měl uhradit zmíněný fond, jehož přispěvateli budou všichni poskytovatelé poštovních služeb s tržbou nad 10 milionů ročně. Příspěvek je vázán na objem tržeb daného poskytovatele a není omezen nějakou přesnou definicí! Proč mají do fondu pokrývající ztráty z listovních zásilek přispívat expresní služby, které rovněž působí celoplošně, neboť si nemohou dovolit klientovi nabídnout přepravu balíků pouze ve velkých městech?


Uzávěrka tohoto časopisu je bohužel den před projednáváním novely ve druhém čtení. Díky iniciativě několika zastřešujících logistických svazů a organizací bylo podáno několik pozměňujících návrhů, které by novelu dostaly do souladu se záměry EU – liberalizovat to co je třeba, tedy poštovní služby, a ostatní logistické obory nechat nedotčené.


Čtenáři Logistiky již znají výsledek. Pokud pozměňovací návrhy zachovávající tržní prostředí v expresní logistice byly schváleny, je to dobře. Přesto mě nepřestane udivovat co je v této zemi po více než 20 letech existence tržního prostředí možné…

 

Ing. Milan Loidl, ředitel pro marketing a obchod

článek vyšel v měsíčníku Logistika 03/2012

2071
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování