Podvodné e-maily pochází z adresy noreplay@globaldhl.com, ale nemůžeme zatím vyloučit, zda je nerozesílá i jiný zdroj. Prosíme tak naše zákazníky, aby byli obezřetní a zároveň žádáme ty, kteří se s těmito e-maily setkali, aby se na nás obrátili na info@ppl.cz.
 

Znění podvodných e-mailů:„VAŠE DODAVKA JE NA CESTE!
Mily, 
Drzime pro vás zásilku v místním zákaznickém servisu dhl. Polozka nebyla dorucena, protože je nejprve nutné uhradit poplatek 50 Kč.
Zaplaťte nyní svůj poplatek online“

 Upozorňujeme zákazníky, že společnost PPL CZ s.r.o. není majitelem bankovních účtů, ani nespravuje výše uvedenou e-mailovou adresu.


Vyzýváme své zákazníky ke zvýšené opatrnosti a upozorňujeme, že jakékoliv upomínky zasílané společností PPL CZ s.r.o. jsou vždy zasílány výhradně z adres z domény ppl.cz a poukazují na konkrétní daňový doklad. Na upomínky zasílané jménem společnosti PPL CZ s.r.o. z jiných e-mailových adres proto nijak nereagujte.


Zároveň si dovolujeme požádat zákazníky, kteří se s těmito podvodnými e-maily již setkali, aby se na nás neprodleně obrátili emailem na info@ppl.cz.


Také v případě jakýchkoliv pochybností o věrohodnosti zaslaných upomínek se obracejte emailem přímo na zákaznický servis.


Společnost PPL CZ s.r.o. již podniká právní kroky s cílem zamezit dalším obdobným útokům a postihnout autora zaslaných podvodných e-mailů.
 

Mohlo by vás zajímat

Dodávka PPL

25. 3. 2021 | Novinky

Palivový příplatek

Pro měsíc duben 2021 je palivový příplatek 7,5 %.